pondelok 3. mája 2010

Google News Archive Search

Väčšinou nás pri vyhľadávaní zaujíma súčasnosť, ale niekedy je vhodné pozrieť sa aj do minulosti.
Napr. na názoru na celosvetovú krízu z rokov 1929-1933 ...
Lenže v tedy nebol internet a web stránky. Ale boli noviny. A Google sa snaží zoscannovať, ted apreviesť do elektronickej podoby, archívy rôznych novín (ale aj kníh), a hlavne umo+zni+t v nich vyh+lad=avanie.
A o tom je Google news Archive Search, teda vyhľadávanie v archíve novín od Google.
Google je ale hlavne "anglickojazyková" spoločnosť a preto ponúka vyhľadávanie hlavne v novinách  z USA alebo Anglicka. Ale zas môžeme použiť Goole Translate - prekladač ...

Pozrite si krátke video:

Google News Archive Search - vyhľadávanie v archíve novín from Martin Gasparovic on Vimeo.